App Information of Ngọa Long

App Name Ngọa Long v2.0.8.2
Genre Games, Strategy
Size99.0 MB
Latest Version2.0.8.2
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-03-30
Rating10.0
Installs100,000+

Description of Ngọa Long

Ngọa Long

Game Ngọa Long là dòng game Strategy

Giới thiệu Ngọa Long

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com
Crouching Dragon is a high-level strategy game Three Kingdoms extremely attractive, staged on 2D. With any posture from the Pho Ban Legion, Doan Thanh Chien, Vuong Vi Tranh Toan Chien, Hai Chien … also needs a subtle tactic to turn around and master the game of a good master Minh Chu Ngon Long. Do you believe in your own strategy? Try Crouching Dragon today!

The context is the end of the Eastern Han Dynasty fighting with the appearance of the heroes of the Three Kingdoms distributing the galaxy of Wei (Cao Cao) – Shu (Liu Bei) – Wu (Ton Quyen), you will need to recruit floating martial generals. Languages: Quan Vu, Truong Phi, Trieu Van, Ma Sieu, Gia Cat Luong, Sima Y, Dai Kieu, Tieu Kieu, Chu Du, Diaom Thuyen, Lu Bu, … to serve their countries. Joining Ngo Long, you will become the Castle owners, build strongholds, recruit forever soldiers, display soldiers, challenge intellect against other players.

FEATURES:
– System of General Vo: Recruit, train, equip, match, reward generals.
– Equipment system: Enhance equipment, equipment, storage, …
– Dinh Phu system: Searching for intimates then marrying, giving birth and training to become martial generals.
– System of Science and Technology: Learn skills and tactics, recruit
– Lei Dai System: Choose a strong martial champion to compete in a single game.
– Copy system: Beyond the map, the army will upgrade to become the main and the martial generals.

UNIQUE FEATURES
– Receive Newbie gifts and VIP gifts
– Expanding the equipment to kill the Holy Sword and to eliminate the Thien Tu Giap
– Thien Chien village feature: Capture the citadel, to win many trophies
– Copy of Tinh Anh (Successful level 170 and above can participate)
– Expanding the copy: The Force of Doãn – Thiên Thủy Chi。the Force of Destruction – Chewing Dinh That Thu.
– Open the tavern feature
– Open the compounding and strengthening feature of the Indian Army.
– Expand the feature of Detective
– Strongly expanding the Green Generals (Titian)
– Many other features …

SUPPORTED LINE:
– Compatible with most Android devices on the Vietnamese market.

REFERENCE INFORMATION:
Homepage: http://ngoalong.vnggames.com
– Cập nhật phó bản mới.
– Cập nhật cấp độ người chơi lên level 285
– Cập nhật hơn 20 tướng thượng cổ
– Cập nhật Hệ thống Vũ Khí Đặc Biệt
– Nâng cấp và ưu hóa một số tính năng.

Download APK

Tải APK 99.0 MB

FAQ Download

Ngọa Long có an toàn không?

Game Ngọa Long bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK Ngọa Long là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: Ngọa Long Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of Ngọa Long

Super Heroes Runner: Subway Run

Super Heroes Runner: Subway Run 1.0.3

Version 1.0.3

Developer

Uploaded 2020-08-26

Filesize 47.4 MB

Johny Johny Yes Papa Theme – Musical Jump Songs

Johny Johny Yes Papa Theme - Musical Jump Songs 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-06-26

Filesize 24.5 MB

Westland Survival – Be a survivor in the Wild West

Westland Survival - Be a survivor in the Wild West 0.16.0

Version 0.16.0

Developer

Uploaded 2020-04-29

Filesize 217.5 MB

Cyber Skater

Cyber Skater 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2021-03-27

Filesize 59.9 MB

Chinese Drama The Untamed Quiz

Chinese Drama The Untamed Quiz 1.0.12

Version 1.0.12

Developer

Uploaded 2020-06-07

Filesize 24.2 MB

EduKid: Fun Educational Games for Toddlers 👶👧

EduKid: Fun Educational Games for Toddlers 👶👧 1.3.0

Version 1.3.0

Developer

Uploaded 2020-07-23

Filesize 143.0 MB

Truco 473

Truco 473 4.8.2.0

Version 4.8.2.0

Developer

Uploaded 2020-08-01

Filesize 24.3 MB

Pure Rally Racing – Drift !

Pure Rally Racing - Drift ! 2.2.2

Version 2.2.2

Developer

Uploaded 2020-06-25

Filesize 49.7 MB

World Cricket Championship  Lt

World Cricket Championship Lt 5.6.6

Version 5.6.6

Developer

Uploaded 2020-04-30

Filesize 49.3 MB