Thông Tin AFK 아레나

Full NameAFK 아레나
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Role Playing
Kích thước100.9 MB
Lượt cài đặt1,000,000+
Phiên bản1.41.01
Yêu cầuAndroid 4.1+
Cập nhật2020-06-18

AFK 아레나

Game AFK 아레나 là dòng game Role Playing

Giới thiệu AFK 아레나

[AFK 아레나 공식 카페]머나먼 여정을 떠나기 전에 먼저 공식 카페에서 다양한 출시 정보와 이벤트를 가장 빠르게 받아보세요!
https://cafe.naver.com/afkarenakr

▣ 게임 특징 ▣

■ 역대급 퀄리티의 영웅 캐릭터 일러스트
켈트 신화에서 영감을 받아 탄생한 완성작, 수집 욕구를 자극하는 최상급 퀄리티의 영웅 캐릭터 일러스트를 직접 만나보세요

■ 손가락 하나로 지배하는 방치형 시스템
스트레스받는 현대인의 필수 게임 – 영웅 필살기 자동 시전, 접속하지 않아도 저절로 강해지는 방치형 시스템, 매일 10분만 투자해도 판타지 속 최고의 주인공이 될 수 있습니다.

■ 무제한 던전 공략 시스템
이제 더 이상 밀린 숙제하듯 퀘스트를 위해 던전을 공략하실 필요 없습니다. 로그라이크 요소가 가미된 이계의 미궁 던전, 자신만의 스타일대로 공략 가능한 시간의 정원까지! 이 모든 던전들을 언제든지 원하는 시간에 원하는 만큼 플레이할 수 있습니다.

■ 다양한 조합이 가능한 레벨 공유 시스템
모든 캐릭터를 육성하고 싶어 하는 여러분을 위한 최적의 선택! 레벨 공유 시스템을 통해 적은 자원으로 모든 캐릭터를 육성하고, 다양한 조합을 시도할 수 있습니다!

■ 전세계 유저들과 펼치는 글로벌 경쟁 아레나
전세계의 유저들과 길드를 만들어 다함께 강력한 길드 보스에 도전할 수 있습니다. 또한 챔피언스리그 아레나 시스템을 통해 공정한 환경에서 누구나 챔피언의 자리에 도전할 수 있습니다.

■ 간단하지만 결코 쉽지 않은 전략적 대전
5명의 영웅 조합으로 맞붙는 전장, 간단해 보이지만 끝없이 펼쳐지는 전략적 플레이를 체험할 수 있습니다. 영웅 인연, 종족 상성, 진형 설정, 스킬 조합 등 몇 번의 터치로도 짜릿한 역전을 맛볼 수 있는 최고의 전투를 직접 경험해보세요

▣ 스마트폰 애플리케이션 접근권한 안내 ▣
애플리케이션 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]사진/미디어/파일 저장 : 게임 내의 고객센터, 프로필 설정, 실시간 채팅 기능 및 음성 채팅 기능 이용 시 사용
마이크 : 게임 내의 실시간 음성 채팅 기능 이용 시 사용
카메라 : 게임 내의 프로필 설정, 실시간 채팅 기능 이용 시 사용
※ 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]▸ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 애플리케이션 > 권한 > 권한 목록 > 접근권한 철회 설정
▸ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 애플리케이션을 삭제
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없어 6.0 이상의 버전으로 업데이트하는 것을 권장 드립니다.
[AFK Arena Official Cafe]Get the fastest launch and event information from the official cafe before you go on a long journey!
https://cafe.naver.com/afkarenakr

▣ Game Features ▣

■ Hero character illustration of all quality
Inspired by Celtic mythology, you can meet the best quality hero character illustration that stimulates the desire to collect.

■ Neglected type system with one finger
A must-have for stressed modern man-auto-kill oneself, left unattended system without splicing, and invest 10 minutes every day to become the best hero in fantasy.

■ unlimited dungeon attack system
You no longer have to hit the dungeons for quests as if you were doing homework. Labyrinth dungeons with a roguelike element added to the garden of time to attack your own style! All of these dungeons can be played as many times as you want, at any time.

■ Level sharing system with various combinations
The best choice for you who want to develop all the characters! With a level sharing system, you can develop all characters with less resources and try different combinations!

■ Global competition arena with users around the world
You can challenge powerful guild bosses together by creating guilds with users around the world. The Champions League Arena system also allows anyone to take on the championship in a fair environment.

■ Simple but never easy strategic warfare
Battle through 5 hero combinations to experience simple yet endless strategic play. Experience the best battles in a few touches, including hero ties, race tribes, formations, and skill combinations.

▣ Guide to access smartphone applications ▣
When using the application, we request access to provide the following services.

[Optional access rights]Save photo / media / file: Use for in-game customer center, profile setting, live chat and voice chat
Microphone: Used for in-game live voice chat
Camera: Used to set profile in game and use live chat function
※ You can use the service even if you do not agree to grant the optional access right.

[How to withdraw access right]▸ Android 6.0 and above: Settings> Applications> Privileges> Privilege List> Set Access Revocation
▸ Under Android 6.0: Upgrade your operating system to revoke access or delete applications
※ If you are using Android 6.0 or lower version, you can not set the optional access rights individually, so it is recommended to update to 6.0 or higher version.

Download APK

Tải APK (100.9 MB)

FAQ Download

AFK 아레나 có an toàn không?

Game AFK 아레나 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK AFK 아레나 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: AFK 아레나Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of AFK 아레나

TRT Rafadan Tayfa Mahalle

TRT Rafadan Tayfa Mahalle 1.4

Version 1.4

Developer Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Update 22-08-2020

Filesize 46.8 MB

The Powerpuff Girls: Monkey Mania

The Powerpuff Girls: Monkey Mania 1.070

Version 1.070

Developer Kongregate

Update 25-05-2020

Filesize 99.6 MB

Fruit Ninja Classic

Fruit Ninja Classic 2.4.5

Version 2.4.5

Developer Halfbrick Studios

Update 14-05-2020

Filesize

Master Fruit Slasher Mania – Fruit Cutting Game

Master Fruit Slasher Mania - Fruit Cutting Game 2.2

Version 2.2

Developer Newtown Apps

Update 11-12-2020

Filesize 24.2 MB

Earn to Die 2

Earn to Die 2 1.4.18

Version 1.4.18

Developer Not Doppler

Update 25-05-2020

Filesize 74.8 MB

More from

라이즈 오브 킹덤즈

라이즈 오브 킹덤즈 1.0.34.16

Version 1.0.34.16

Developer Lilith Games

Update 25-06-2020

Filesize 560.9 MB

AFK Arena

AFK Arena 1.37.03

Version 1.37.03

Developer Lilith Games

Update 29-04-2020

Filesize 100.5 MB

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Rise of Kingdoms: Lost Crusade 1.0.32.22

Version 1.0.32.22

Developer Lilith Games

Update 08-04-2020

Filesize 542.3 MB