App Information of 2X

App Name 2X v
Genre Apps, Role-playing
Size
Latest Version
Get it On Xem trên Google Play
UpdateJun 26, 2022
Rating
Installs500K+

Description of 2X

2X

Game 2X là dòng game Role-playing

Giới thiệu 2X

공식카페: https://cafe.naver.com/sgdts
2X 100일 기념 이벤트 진행 중~
‘2X’ 의 최신 정보와 이벤트 소식은 공식 카페에서 확인해 주세요

—————————————————————–
◈게임 소개◈
북유럽 로마신화 등을 각색한 매력적인 세계관!!!
빠른 성장을 넘어 모든 게 막힘없이 빠릿빠릿한 RPG!
기존의 MMORPG와는 다른 호쾌한 액션이 찾아온다!

◈막힘없이 보여주는 그래픽◈
화려한 이펙트와 신화급 스킬!
화면이 꽉 차는 스킬과 그래픽으로 생동감 증폭!

◈막힘없이 퍼주는 혜택◈
확률형 아이템 최소화와 드랍의 결합으로 용이해진 시스템!
고급 아이템이 주어지는 무료 VIP! 과금은 필수가 아닌 선택!

◈막힘없이 지원해 주는 파트너◈
본인의 성향에 따라 천사의 선 or 악 성향 선택!
천사 획득 시 천사를 강림 시켜 강력한 스킬 사용!

◈막힘없이 도전하는 월드보스◈
한계에 도전하여 성장을 이룰 수 있는 개인 보스!
마물과의 대전에서 승리하여 레어템을 획득할 수 있는 마역보스!
파티원과 함께 도전하여 전설템을 획득하는 비경보스!

—————————————————————–
■ 앱 접근권한 안내

[필수적 접근 권한]
– 저장공간: 게임 DATA 저장을 위해 Storage 접근 권한 필요

[선택적 접근권한]
※ 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

Download APK

Tải APK ()

FAQ Download

2X có an toàn không?

Game 2X bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 2X là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 2X Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 2X

Mod free fire for MCPE

Mod free fire for MCPE 1.7

Version 1.7

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize 7.2 MB

Bullet Slayer

Bullet Slayer

Version

Developer

Uploaded 2022-09-12

Filesize

Zombie Poly

Zombie Poly

Version

Developer

Uploaded 2022-08-17

Filesize

Godzilla Games Godzilla Games

Godzilla Games Godzilla Games

Version

Developer

Uploaded 2022-07-17

Filesize

Free HD-4K wallpapers for BS 2020 🌵

Free HD-4K wallpapers for BS 2020 🌵 2.0

Version 2.0

Developer

Uploaded 2020-05-26

Filesize 5.4 MB

lucky block mod on Minecraft for MCPE addons

lucky block mod on Minecraft for MCPE addons 1.7

Version 1.7

Developer

Uploaded 2020-05-09

Filesize 7.9 MB

Maps for Minecraft Pocket Edition

Maps for Minecraft Pocket Edition 2.10

Version 2.10

Developer

Uploaded 2020-05-14

Filesize 4.2 MB

Whatgun: pixel offline games

Whatgun: pixel offline games

Version

Developer

Uploaded 2022-08-21

Filesize

Mods | AddOns for Minecraft PE (MCPE) Free

Mods | AddOns for Minecraft PE (MCPE) Free 1.20.1

Version 1.20.1

Developer

Uploaded 2020-07-28

Filesize 11.7 MB