App Information of 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG

App Name 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG v1.28
Genre Games, Simulation
Size48.1 MB
Latest Version1.28
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-06-19
Rating
Installs5,000+

Description of 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG

탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG

Game 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG là dòng game Simulation

Giới thiệu 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG

세상의 구원자로 선택되어 신비로운 소환서를 얻은 당신.
전설의 영웅을 소환하여 끊임없이 몰려드는 몬스터들을 싹 쓸어버리세요!
다양한 장비와 유물을 사용하여 무한하게 성장하세요!

[게임소개]■ 세계 최초 파티 조합 방치형 RPG
탱커, 딜러, 힐러를 조합하여 기존의 방치형 게임과 차별화된 방치형 RPG
접속하지 않아도 꾸준한 골드 획득 가능! 한방에 몬스터를 제압하면 2배 획득!
강화, 소환, 유물 등 다양한 성장을 통해 최고의 파티를 만들어보세요.

■ 전세계 친구와 함께하는 게임
채팅 기능으로 새로운 유저와 친구가 되어보세요.
친구와 힘을 합쳐 사악한 거대 보스를 물리칠 수 있습니다.

■ 무한경쟁! 다양한 경쟁 콘텐츠
3vs3 파티 플레이어와 PVP를 통해 전세계 유저와 대결할 수 있습니다.
나의 전투력, 스테이지 돌파, 데미지 순위를 올려 수많은 유저 속에서 최고의 파티가 되어보세요!

[공식 카페]https://cafe.naver.com/tankdealheal

[접근권한 안내]■ READ_EXTERNAL_STORAGE
데이터 자료 읽기 전용
■ WRITE_EXTERNAL_STORAGE
데이터 자료 입력 전용
—-
개발자 연락처 :
서울시 마포구 신수동 85-15 202호
스펀지 모바일
+827088203759
You were chosen as the world’s savior and obtained a mysterious summons.
Summon a legendary hero to wipe out the endless monsters!
Grow infinitely using a variety of equipment and artifacts!

[game introduction]■ World’s first party combination idle RPG
Idle RPG differentiated from existing idle games by combining tankers, dealers, and healers
It is possible to obtain steady gold even if you do not log in! If you defeat a monster with one hit, you get 2x!
Create the best party through various growth such as strengthening, summoning, and relic.

■ Games with friends around the world
Make friends with new users with the chat function.
Join forces with your friends to defeat the evil giant boss.

■ Infinite competition! Various competitive content
You can compete against users from all over the world through 3vs3 party players and PVP.
Raise your combat power, stage breakthrough, and damage ranking to become the best party among many users!

[Official Cafe]https://cafe.naver.com/tankdealheal

[Access right information]■ READ_EXTERNAL_STORAGE
data material read only
■ WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Data data entry only

Download APK

Tải APK (48.1 MB)

FAQ Download

탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG có an toàn không?

Game 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 탱딜힐 키우기 : 방치형 RPG

Phong Lăng Thiên Hạ

Phong Lăng Thiên Hạ 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-09-12

Filesize 915.9 MB

Super GoalKeeper : Penalty Saving game

Super GoalKeeper : Penalty Saving game 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2020-08-14

Filesize 49.5 MB

String Rush

String Rush 2.5

Version 2.5

Developer

Uploaded 2020-09-13

Filesize 30.3 MB

Rise of Dragon City: 3D Action MMORPG

Rise of Dragon City: 3D Action MMORPG 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-05-07

Filesize 232.0 MB

Astalo

Astalo 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-07-05

Filesize 38.8 MB

Nonogram – Art Gallery

Nonogram - Art Gallery 2.2

Version 2.2

Developer

Uploaded 2021-03-23

Filesize 71.1 MB

Adventure: Fatty’s Baskets

Adventure: Fatty's Baskets 1.1.1

Version 1.1.1

Developer

Uploaded 2020-07-25

Filesize 42.0 MB

Dau Tien Dai VNG – Dau Ma Phong Than

Dau Tien Dai VNG – Dau Ma Phong Than 1.0.13.0

Version 1.0.13.0

Developer

Uploaded 2020-04-13

Filesize 93.5 MB

League of Ninja: Moba Battle

League of Ninja: Moba Battle 5.0.1

Version 5.0.1

Developer

Uploaded 2020-04-24

Filesize 25.5 MB