App Information of 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임

App Name 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임 v2.5.5
Genre Games, Simulation
Size125.2 MB
Latest Version2.5.5
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-06-19
Rating
Installs100,000+

Description of 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임

용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임

Game 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임 là dòng game Simulation

Giới thiệu 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임

■ 판타지 세계의 여관을 직접 경영해보자!
– 색다른 RPG를 찾는 유저에게 강추.
– 게임, 영화속 판타지 여관을 직접 경영하는 재미.
– 최고의 용병을 고용해 왕국을 재건해 보자.

■ 전설의 장인을 고용해 최고의 무기를 만들어 보자
– 희귀한 재료를 모아 오직 나만의 스페셜 장비 제작!
– 거래를 통해 최고의 상인들과 손님들의 평판을 얻자.

■ 용병들을 고용해 “킹스 스톤”을 모으고 왕국을 재건하자
– 매력적인 용병들을 고용해 최강의 드래곤과 전투를 벌인다.
– 용병들에게 편안한 숙식을 제공해 최고의 컨디션을 유지하자

■ 나만의 스타일로 여관을 만들어보자!!
– 인간, 드워프, 엘프 등의 다양한 스타일의 여관 건설

■ 드래곤, 명마를 애정으로 키워 보자
– 드래곤, 명마 육성 시스템.
– 바운티 헌터가 되어 최악의 현상범을 용병으로 고용.

■ 경영 X RPG X 전략 완벽 콜라보!!
– 독창적 게임성
– 방치 할 수 없는 방치 불가 게임

□ 공식 카페 주소 : http://cafe.naver.com/innofheroes
□ 문의 메일 주소 : heroes@noknok.co.kr
—-
개발자 연락처 :
02-6265-5960
■ Fantasy Let’s manage the inn in the world!
– It is recommended for users looking for a different RPG.
– Fun to play games, fantasy rides in movies.
– Hire the best mercenaries to rebuild the kingdom.
 
■ Hire legendary craftsmen to make the best weapon
– Collect rare materials and make your own special equipment!
– Get the reputation of the best merchants and guests through transactions.
 
■ Hire mercenaries to gather “Kingston” and rebuild the kingdom.
– Hire attractive mercenaries to battle the strongest dragon.
– Provide comfortable accommodation for mercenaries to maintain the best conditions.
 
■ Let’s make an inn with my own style !!
– Construction of various styles of inns, such as humans, dwarves, and elves
 
■ Let’s grow the dragon and the horse with affection
– Dragon, horse breeding system.
– Become a Bounty Hunter and hire the worst writer as a mercenary.

■ Management X RPG X strategy Perfect collaboration!
– Original game castle
– Non-neglectable games that can not be neglected

□ Official Cafe Address: http://cafe.naver.com/innofheroes
□ E-mail address: heroes@noknok.co.kr

Download APK

Tải APK (125.2 MB)

FAQ Download

용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임 có an toàn không?

Game 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 용사여관 : 판타지 식당, 레스토랑 경영 게임

MySwipe – Passionate game for couples

MySwipe – Passionate game for couples 6.5

Version 6.5

Developer

Uploaded 2020-09-11

Filesize 20.1 MB

Car Racing

Car Racing 1.21

Version 1.21

Developer

Uploaded 2020-06-23

Filesize 33.6 MB

Grass Cut

Grass Cut 2.0_465

Version 2.0_465

Developer

Uploaded 2020-08-28

Filesize 43.0 MB

Pull Pin Master: Rescue Princess

Pull Pin Master: Rescue Princess 0.7

Version 0.7

Developer

Uploaded 2020-09-14

Filesize 65.1 MB

Ultimate Racing 2D

Ultimate Racing 2D 1.1.7

Version 1.1.7

Developer

Uploaded 2020-06-02

Filesize 238.5 MB

Dead Ninja Mortal Shadow 2

Dead Ninja Mortal Shadow 2 1.0.165

Version 1.0.165

Developer

Uploaded 2020-05-14

Filesize 49.1 MB

Insanus – Escape Horror Scary House Game

Insanus - Escape Horror Scary House Game 1.22

Version 1.22

Developer

Uploaded 2020-08-14

Filesize 36.6 MB

千年戦争アイギスA 【本格シミュレーションRPG】

千年戦争アイギスA 【本格シミュレーションRPG】 1.8.4

Version 1.8.4

Developer

Uploaded 2020-07-17

Filesize 14.3 MB

Insect Invaders

Insect Invaders 0.3.4

Version 0.3.4

Developer

Uploaded 2020-12-11

Filesize 57.6 MB