App Information of 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG

App Name 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG v1.2.72
Genre Games, Simulation
Size67.5 MB
Latest Version1.2.72
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-07-12
Rating
Installs10,000+

Description of 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG

용사는 상자가 되었다 – 방치형 RPG

Game 용사는 상자가 되었다 – 방치형 RPG là dòng game Simulation

Giới thiệu 용사는 상자가 되었다 – 방치형 RPG

키우기 게임 찾으세요?
AFK(방치형) 게임?
자동 플레이가 되는 방치형 게임 찾으세요?

미칠듯한 속도로 육성이 되는 게임입니다.
무과금 무기 뽑기로 데스나이트의 검 까지 뽑아보세요

◆ 자동 플레이와 멈추지 않는 보상
자동 사냥으로 몬스터를 처치 하세요!
그리고 게임을 종료해도 용사는 계속해서 몬스터를 사냥해서 돈을 모읍니다.

◆ 화끈한 보상! 계속되는 장비 뽑기!
스테이지를 클리어 할때마다.
바로 뽑기를 할 수 있는 대량의 루비를 드립니다.

◆ 하이퍼 인플레이션 RPG!
초강력해지는 공격력과 엄청난 금액의 몬스터 보상!
인플레이션 RPG를 즐겨보세요!
—-
개발자 연락처 :
070-7913-0288
Looking for a breeding game?
AFK (neglected) game?
Are you looking for a self-playing neglected game?

It is a game that fosters at a crazy pace.
Draw the sword of Death Knight by drawing a free weapon.

◆ Autoplay and non-stop rewards
Defeat monsters with automatic hunting!
And even if the game ends, the warrior continues to hunt monsters and raise money.

◆ hot rewards! Unplug the equipment continuously!
Every time you clear the stage.
We offer a large amount of rubies that can be drawn right away.

◆ Hyper Inflation RPG!
Super strong attack power and huge amount of monster rewards!
Enjoy the inflation RPG!
– 행운의 룰렛의 보상을 개선 하였습니다.
– 광고 시청시 파밍 물약 지급을 225개로 고정 하였습니다.
– 신규 유저분들의 원활한 몬스터 강화를 위해 월드맵의 초반 스테이지들(1지역~10 지역)의 블루스톤 획득량을 증가 하였습니다.
– 카드 뽑기시 55회 뽑기가 가능하게 개선 하였습니다.
– 카드을 즉시 합성 할 수 있는 기능을 추가 하였습니다.
– 신규 컨텐츠를 위한 데이터 구조 개선을 하였습니다.
– 게임 플레이 시간이 48시간이 지나면 메인 화면 오른쪽의 유료 상품 광고가 사라집니다.
– 기타 마이너 버그 수정을 하였습니다.

Download APK

Tải APK (67.5 MB)

FAQ Download

용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG có an toàn không?

Game 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 용사는 상자가 되었다 - 방치형 RPG

Happy Pool Park

Happy Pool Park 8.0.5

Version 8.0.5

Developer

Uploaded 2020-07-18

Filesize 66.4 MB

Cinderella. Free 3D Runner.

Cinderella. Free 3D Runner. 1.15

Version 1.15

Developer

Uploaded 2020-08-20

Filesize 7.8 MB

Grain Gallery AR

Grain Gallery AR 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-07-09

Filesize 38.2 MB

Soccer Striker Anime – RPG Champions Heroes

Soccer Striker Anime - RPG Champions Heroes 1.3.4

Version 1.3.4

Developer

Uploaded 2020-09-21

Filesize 34.6 MB

Sevens LiveGames: free online card game

Sevens LiveGames: free online card game 3.86

Version 3.86

Developer

Uploaded 2020-08-06

Filesize 36.6 MB

Offroad 6×6 Cargo Truck Driving Challenge 2019

Offroad 6x6 Cargo Truck Driving Challenge 2019 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-07-01

Filesize 56.8 MB

スヌーピー ライフ

スヌーピー ライフ 2.05.00

Version 2.05.00

Developer

Uploaded 2020-08-08

Filesize 73.6 MB

보우 마스터 키우기 – 전설의 궁수

보우 마스터 키우기 - 전설의 궁수 64

Version 64

Developer

Uploaded 2020-07-16

Filesize 62.1 MB

Flippy Knife

Flippy Knife 1.9.4.6

Version 1.9.4.6

Developer

Uploaded 2021-03-19

Filesize 58.2 MB