App Information of 언노운시티

App Name 언노운시티 v1.003
Genre Adventure, Games
Size191.1 MB
Latest Version1.003
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-03-08
Rating
Installs10+

Description of 언노운시티

언노운시티

Game 언노운시티 là dòng game Adventure

Giới thiệu 언노운시티

“당신은 어떤 사람입니까?”
눈을 떠보니 하루아침에 낯선 곳에서 세상 사람들과 색깔이 사라졌다?!

플레이어의 성향(MBTI)에 따라 달라지는 다양한 스토리와 9가지 엔딩!!
당신은 아버지/어머니 엔딩? 사업가 엔딩? 소방관 엔딩? 킬러 엔딩?
언노운시티를 통해 알아가보세요!

낯선 흑백 세상에서 자신 스스로가 누군지 알아내기 위한 카일의 5일 간의 이야기..!!

신개념 카카오톡 형태의 고퀄리티 스토리 인디게임, 언노운시티!!

==========================================================

≪ 게임 소개 ≫

▶ 플레이어의 행동과 대사의 선택 하나하나에 따라 달라지는 다양한 스토리와 동료!!

▶ 5일에 걸친 카일의 이야기, 하지만 그 끝은 당신의 손에 달려있다!!

▶ 보기만 해도 감탄할 수 밖에 없다, 눈이 즐거운 고퀄리티 그림체!!

▶ 어떤 엔딩이 기다릴까, 8가지의 엔딩과 1개의 진 엔딩!!

▶ 나는 어떤 부류의 사람일까, 당신의 성향에 따라 달라지는 게임 스토리와 엔딩!!

==========================================================

≪ 게임 안내 ≫

▶ 해당 게임은 안드로이드만 지원합니다.

▶ 해당 게임의 모든 데이터는 구글 계정과 연동되어 저장됩니다.

▶ 해당 게임의 그림 및 작품들과 그 모든 저작권은 게임 제작 인디팀 사업체인 게미스(Gameis)에게 있습니다.

▶ 해당 게임은 총 5일 차로 이루어졌으며 대사 및 행동의 선택에 따라 스토리가 진행됩니다.

▶ 게임의 4일 차부터는 1,500원의 소액 결제 이후에 이용하실 수 있습니다.

▶ 게임의 진 엔딩인 [진실의 엔딩]은 나머지 8가지 엔딩 중 각기 다른 최소 3개의 엔딩을 클리어하거나 혹은 1,500원 결제 후 이용하실 수 있습니다.

▶ 해당 게임은 인디 게임으로 설명 맨 하단의 페이스북 페이지에서 게미스가 제작하는 최신 게임의 소식들을 확인할 수 있습니다.

▶ 해당 게임 이용 중 불편한 점이나 문의 사항이 있으시면 아래 이메일로 연락주시면 감사하겠습니다.

▶ 인게임 메인 브금 출처: ToTheMoon님의 망각

이메일: gameiscompany@gmail.com
페이스북 페이지: https://www.facebook.com/GameisKR
—-
개발자 연락처 :
개발팀 E-Mail: gameiscompany@gmail.com

대표 E-Mail: peter95510@naver.com

Gameis 페이스북: https://www.facebook.com/GameisKR
“Who are you?”
When I opened my eyes, the color of the world disappeared from a stranger in a day ?!

Various stories and 9 endings depending on the player’s inclination (MBTI) !!
Are you a father / mother ending? Businessman ending? Firefighter ending? Killer ending?
Find out through Unknown City!

Kyle’s 5-day story to find out who he is in a strange black and white world .. !!

New concept KakaoTalk high quality story indie game, Unknown City !!

================================================== ========

≪ Game introduction ≫

▶ A variety of stories and companions that vary depending on the player’s actions and selection of dialogues!

▶ Kyle’s story over 5 days, but the end is in your hands !!

▶ You just have to admire it by looking at it.

▶ Which ending will wait, 8 endings and 1 gin ending !!

▶ What kind of person am I, game story and ending depending on your inclination !!

================================================== ========

≪ Game Guide ≫

▶ This game supports Android only.

▶ All data of the game is saved in connection with the Google account.

▶ Pictures and works of the game and all copyrights belong to Gameis, a game production indie team business.

▶ The game was played in 5 days, and the story proceeds according to the dialogue and action choices.

▶ From the 4th day of the game, you can use it after a small payment of 1,500 won.

▶ The game’s true ending [Truth’s Ending] can be used after clearing at least three different endings among the remaining 8 endings or after paying 1,500 won.

▶ This game is an indie game. You can check the news of the latest game produced by Gemis on the Facebook page at the bottom of the description.

▶ If you have any inconvenience or inquiries while using the game, please contact us via the email below.

▶ In-game main source: ToTheMoon’s oblivion

Email: gameiscompany@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/GameisKR

Download APK

Tải APK (191.1 MB)

FAQ Download

언노운시티 có an toàn không?

Game 언노운시티 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 언노운시티 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 언노운시티 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 언노운시티

Dragon Eternity

Dragon Eternity

Version

Developer

Uploaded 2020-05-06

Filesize

Idle Defense: Dark Forest Classic

Idle Defense: Dark Forest Classic 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2020-07-01

Filesize 97.1 MB

Farm Simulator 2020 –Tractor Games 3D

Farm Simulator 2020 –Tractor Games 3D 2.1

Version 2.1

Developer

Uploaded 2020-06-24

Filesize 84.6 MB

Skygalleon of the Blue Sky

Skygalleon of the Blue Sky 14.8.9667

Version 14.8.9667

Developer

Uploaded 2020-05-23

Filesize 394.5 MB

[VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight 1.193

Version 1.193

Developer

Uploaded 2020-08-14

Filesize

Formula Car Racing Stunt: Ramp Car Stunts

Formula Car Racing Stunt: Ramp Car Stunts 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2020-07-25

Filesize 48.3 MB

Johny Johny Yes Papa Theme – Musical Jump Songs

Johny Johny Yes Papa Theme - Musical Jump Songs 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-06-26

Filesize 24.5 MB

Home Blast 👷‍♀🔨🏠❤

Home Blast 👷‍♀🔨🏠❤ 1.1.12

Version 1.1.12

Developer

Uploaded 2020-07-10

Filesize 76.6 MB

CoCo Pop: Free Bubble Match & Shooter Puzzle Game

CoCo Pop: Free Bubble Match & Shooter Puzzle Game 1.0.13

Version 1.0.13

Developer

Uploaded 2020-07-31

Filesize 51.3 MB