Thông Tin 애니팡3

Full Name애니팡3
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Puzzle
Kích thước77.9 MB
Lượt cài đặt5,000,000+
Phiên bản2.3.6
Yêu cầuAndroid 4.1+
Cập nhật2020-09-18

애니팡3

Game 애니팡3 là dòng game Puzzle

Giới thiệu 애니팡3

블록을 맞춰 막힌 길을 뚫고, 길을 만들어 보세요.
그 길의 끝에 숨겨진 보물이 당신을 기다리고 있으니까요!

지금, 애니팡 캐릭터와 함께 모험의 길로 떠나보세요!
즐거움이 시작되는 길! 애니팡3

# 블록들 사이로 캐릭터가 등장하네?
– 캐릭터를 이동시키면 미션 성공!

# 모험을 도와주는 캐릭터 파워!
– 파워 게이지가 꽉 차면 엄청난 힘을 쓸 수 있어!

# 새롭고 화끈한 특수블록들!
– 회전팡은 회전하다가 원하는 위치를 터트려줘요!

# 음… 여긴 왠지 열릴 것처럼 생겼는데?
– 탐험의 재미를 주는 스테이지 확장 기능!

# 모험 속에 깜찍한 애니팡 캐릭터들이?
– 너무나 귀여운 캐릭터 컬렉션!

사악한 마녀를 물리치러 모험을 떠나볼까요?
모험은 이제부터 시작!

– 선데이토즈 공식 블로그
http://blog.naver.com/sundaytozblog

– 애니팡3 고객센터
https://sundaytoz.zendesk.com/hc/ko/requests/new?ticket_form_id=436548

– 선데이토즈 홈페이지
http://sundaytoz.com/

– 이용약관
https://www.corp.sundaytoz.com/policies

– 개인정보처리방침
https://www.corp.sundaytoz.com/privacy

이 게임은 인앱결제를 통해 유료 아이템을 구매할 경우 비용이 발생하며, 아이템 구매 금액에는 부가세(VAT)가 포함되어 있습니다.

개발자 연락처 :
1800-6855

[필수접근권한]본 게임은 게임데이터를 저장하고 읽어오기 위해 아래와 같은 [저장공간]에 접근하며, 접근을 허용하지 않는 경우에는 게임을 이용할 수 없습니다.
∙ READ_EXTERNAL_STORAGE(기기 사진, 미디어, 파일 사용)
∙ WRITE_ EXTERNAL_STORAGE(기기 사진, 미디어, 파일 사용)
—-
개발자 연락처 :
1800-6855
Match blocks to break through blocked roads and make your way.
The treasure hidden at the end of the road awaits you!

Now, go on an adventure with Anipang character!
The road where pleasure begins! Anipang 3

# Characters appear through blocks?
-Mission success if you move the character!

# Character power to help adventure!
-When the power gauge is full, you can use enormous power!

# New and hot special blocks!
-Rotating Fang turns the desired position while rotating!

# Well… it looks like it’s going to open up for some reason?
-Stage expansion that gives you the fun of exploration!

# Cute anime characters in adventure?
-Very cute character collection!

Shall we go on an adventure to defeat the evil witch?
The adventure starts now!

-Official Sunday Toz blog
http://blog.naver.com/sundaytozblog

-Anyipang 3 Customer Center
https://sundaytoz.zendesk.com/hc/en/requests/new?ticket_form_id=436548

-Sunday Toz website
http://sundaytoz.com/

– Terms of Use
https://www.corp.sundaytoz.com/policies

-Privacy Policy
https://www.corp.sundaytoz.com/privacy

This game incurs a fee when purchasing paid items through in-app purchases, and the purchase price of items includes VAT.

Developer contact:
1800-6855

[Required access rights]This game accesses the [storage space] as below to save and read game data. If you do not allow access, you cannot use the game.
∙ READ_EXTERNAL_STORAGE (use device photos, media, files)
∙ WRITE_ EXTERNAL_STORAGE (use device photos, media, files)
☆★업데이트 소식★☆

# 시즌3 서커스 에피소드 오픈!

Download APK

Tải APK (77.9 MB)

FAQ Download

애니팡3 có an toàn không?

Game 애니팡3 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 애니팡3 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 애니팡3Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 애니팡3

Bu the virtual Bunny – Cute pet care game

Bu the virtual Bunny - Cute pet care game 2.7

Version 2.7

Developer Clement Vitroly

Update 19-08-2020

Filesize 81.5 MB

Fire

Fire 3.0

Version 3.0

Developer ninemates

Update 23-06-2020

Filesize 51.6 MB

Vulnerable Вalls

Vulnerable Вalls 4.5.9

Version 4.5.9

Developer Vtim Games

Update 17-08-2020

Filesize 33.0 MB

Ring Rush AR

Ring Rush AR 1.0

Version 1.0

Developer Mobi2Fun Private Limited

Update 02-07-2020

Filesize 25.7 MB

Угадай слова

Угадай слова 3.4.1

Version 3.4.1

Developer Lunapp

Update 10-06-2020

Filesize 18.9 MB

More from

애니팡 터치 – 트레저리그

애니팡 터치 - 트레저리그 1.1.18

Version 1.1.18

Developer SUNDAYTOZ, INC

Update 15-08-2020

Filesize 79.8 MB

위 베어 베어스 더 퍼즐

위 베어 베어스 더 퍼즐 1.2.58

Version 1.2.58

Developer SUNDAYTOZ, INC

Update 13-08-2020

Filesize 97.7 MB

The Powerpuff Girls Smash

The Powerpuff Girls Smash 1.0.4

Version 1.0.4

Developer SUNDAYTOZ, INC

Update 11-08-2020

Filesize 91.0 MB

애니팡

애니팡 1.6.11

Version 1.6.11

Developer SUNDAYTOZ, INC

Update 10-08-2020

Filesize 62.7 MB