App Information of 아이러브커피N

App Name 아이러브커피N v1.2.6
Genre Games, Simulation
Size86.9 MB
Latest Version1.2.6
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-06-19
Rating
Installs100,000+

Description of 아이러브커피N

아이러브커피N

Game 아이러브커피N là dòng game Simulation

Giới thiệu 아이러브커피N

처음 하는 카페 프랜차이즈, 아이러브커피N
아이러브커피의 새로운 시리즈!
사랑스러운 커피 요정 빈이들과 함께
최고의 카페 프랜차이즈 사장님이 되어보세요!

■■ 게임 특징 ■■

◆ 아이러브커피의 새로운 시리즈!
더욱 방대해진 세계관과 스토리,
세련된 그래픽의 Live2D와 풀보이스 캐릭터,
아이러브커피N에서만 플레이할 수 있는 월드맵까지!

◆ 빈이들과 함께하는 설렘 가득한 이야기!
사장님의 든든한 지원군♡
커피 요정 ‘빈이’들과 시나시 ‘포츈’과 함께
최고의 카페 프랜차이즈 사장님이 되어보세요!

◆ 특별한 인테리어로 나만의 예쁜 카페를 꾸며보세요!
사장님의 취향 저격 인테리어♡
네온사인이 빛나는 팝레트로, 사랑스러움을 가득 담은 프로방스 등
다양한 테마의 인테리어로 나만의 카페를 꾸며보세요!

◆ 아지트에서 연구하고 프랜차이즈 수익을 올려보세요!
사장님과 빈이들만 아는 비밀 공간♡
아지트에서 다양한 음료와 디저트 연구를 하고,
빈이들의 도움을 받아 카페 프랜차이즈를 운영하세요!

◆ 친구들과 함께 카페 수익을 겨루어 보아요!
친구들과 함께하면 더 재미있는♡
길드 가입은 필수! 친구들의 도움도 받고 길드 선물도 받고!
월드맵에서는 아기자기하고 귀여운 푸드트럭을 보내
사장님만의 전략으로 친구들과 함께 카페 프랜차이즈 매출을 겨루어 보세요!

◆ 캐릭터 풀 보이스 연출과 아름다운 배경음악!
사운드 ON 필수♡
감미롭고 멋지고 귀여운 빈이들의 목소리와 함께
카페마다 다른 예쁜 배경음악을 들으며 플레이해보세요!

■■ 공식 페이지 ■■
– 공식카페: http://cafe.naver.com/coffeenmobile
– 페이스북: https://www.facebook.com/coffeenmobile
– 인스타그램: https://www.instagram.com/coffeenmobile

※ 접근 권한 안내
[필수적 권한]– 기기사진, 미디어, 파일: 게임 설치를 위한 권한

※ 접근 권한 안내
– 접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근 권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.
[안드로이드6.0 이상] 휴대폰 설정 > 애플리케이션 관리 > 아이러브커피N > 권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회
[안드로이드6.0 이하] 앱을 삭제하거나 휴대폰 운영체제를 업그레이드하여 위의 경로를 따라 철회
—-
개발자 연락처 :
[주소]서울시 강남구 테헤란로8길37 한동빌딩9F
[전화]1661-1709
[이메일]help@natris.oqupie.com
[사업자등록번호]709-87-00734
[통신판매업신고번호]제2019-서울강남-00981호
The first cafe franchise, I Love Coffee N
I Love Coffee’s new series!
With the lovely coffee fairy Beanie
Become the best cafe franchise owner!

■■ Game Features ■■

◆ New series of I Love Coffee!
A wider worldview and story,
Live2D with sophisticated graphics and full voice characters,
Even a world map that can only be played in I Love Coffee N!

◆ An exciting story with Beans!
The boss’s strong support team♡
Together with the coffee fairies’Binyi’ and Shinashi’Fortune’
Become the best cafe franchise owner!

◆ Decorate your own pretty cafe with a special interior!
The boss’s taste sniper interior♡
Pop retro with neon signs, Provence filled with loveliness, etc.
Decorate your own cafe with various themed interiors!

◆ Research and earn franchise profits at Hideout!
A secret space that only the boss and beans know♡
Research various drinks and desserts at the hideout,
Run a cafe franchise with the help of beans!

◆ Let’s compete for cafe profits with friends!
More fun with friends♡
Guild registration is required! Get help from friends and get guild gifts!
World Map sends cute and cute food trucks
Compete against the sales of the cafe franchise with your friends with your own strategy!

◆ Character full voice directing and beautiful background music!
Sound ON required♡
With the sweet, cool and cute voices of Beanie
Play while listening to pretty background music that varies from cafe to cafe!

■■ Official page ■■
-Official Cafe: http://cafe.naver.com/coffeenmobile
-Facebook: https://www.facebook.com/coffeenmobile
-Instagram: https://www.instagram.com/coffeenmobile

※ Access permission information
[Required Rights]-Device photo, media, file: permission for game installation

※ Access permission information
-After consenting to access rights, you can reset or revoke access rights as follows.
[Android 6.0 or later] Phone Settings> Application Management> I Love Coffee N> Select Permissions> Agree or withdraw access rights
[Android 6.0 or lower] Withdraw by following the above path by deleting the app or upgrading the mobile phone operating system

Download APK

Tải APK (86.9 MB)

FAQ Download

아이러브커피N có an toàn không?

Game 아이러브커피N bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 아이러브커피N là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 아이러브커피N Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 아이러브커피N

Oh My Gold!

Oh My Gold! 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-04-29

Filesize 86.4 MB

Working Mom Newspaper Girl Family Game

Working Mom Newspaper Girl Family Game 1.18

Version 1.18

Developer

Uploaded 2020-07-06

Filesize 44.8 MB

LYN: The Lightbringer

LYN: The Lightbringer 1.35.0

Version 1.35.0

Developer

Uploaded 2020-12-03

Filesize 96.3 MB

LEGO® Legacy: Heroes Unboxed

LEGO® Legacy: Heroes Unboxed 1.1.13

Version 1.1.13

Developer

Uploaded 2020-05-22

Filesize 140.8 MB

Space Pirate King(3D Battleship Battle)

Space Pirate King(3D Battleship Battle) 55.0

Version 55.0

Developer

Uploaded 2021-03-18

Filesize 90.9 MB

Drone Dash

Drone Dash 1.4

Version 1.4

Developer

Uploaded 2020-06-10

Filesize 101.7 MB

Party Animal : Charades – Guess the Song – Spyfall

Party Animal : Charades - Guess the Song - Spyfall 5.1.0

Version 5.1.0

Developer

Uploaded 2020-07-25

Filesize 87.2 MB

Pokémon Masters

Pokémon Masters 1.9.0

Version 1.9.0

Developer

Uploaded 2020-04-29

Filesize 77.9 MB

God Of Pranks

God Of Pranks 0.2.8

Version 0.2.8

Developer

Uploaded 2021-07-07

Filesize 86.8 MB