Thông Tin 신비아파트 공식앱

Full Name신비아파트 공식앱
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Trivia
Kích thước7.7 MB
Lượt cài đặt100,000+
Phiên bản1.0.3
Yêu cầuAndroid 6.0+
Cập nhật2020-05-12

신비아파트 공식앱

Game 신비아파트 공식앱 là dòng game Trivia

Giới thiệu 신비아파트 공식앱

▷ 신비아파트 일상이야기
– 신비아파트 캐릭터들의 일상 이야기를 만날 수 있어요
– 신비아파트 친구들에게 나의 이야기를 전할 수 있고, 소통도 할 수 있어요.

▷ 지상 최대 신비아파트 퀴즈쇼
– 매주 본방송이 끝나면 지상 최대 신비아파트 퀴즈쇼 참여하고 선물도 받고!
– 방송이 없을 때도 매주 새롭게 업데이트 되는 신비아파트 퀴즈를 즐겁게 풀어보세요!

▷ 신비아파트 새 소식
– 신비아파트 방송, 공연, 이벤트, 굿즈 소식 등 이 모든 소식을 가장 빨리 만날 수 있어요!
– 다양한 혜택과 선물이 가득한 이벤트도 놓치지 마세요!

▷ 신비아파트 알림
– 신비아파트 친구들이 소식을 전하면 실시간 알람으로 전해드려요.
– 신비아파트 방송과 다양한 소식을 알림으로 놓치지 마세요!

■ 접근 권한 안내
[선택 접근 권한]저장공간 : 신비친구들에게 나의 일상을 공유할 때, 사진 업로드를 할 수 있는 권한이 필요합니다.
※ 선택 접근권한은 동의하지 않아도 서비스 이용 가능하나, 해당 권한이 필요한 기능은 제공이 제한될 수 있습니다.
[접근권한 철회 방법]▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

이용약관 : https://shinbishauntedhouse.com/terms.html

[관리자 연락처]
shinbi.app@cj.net
—-
개발자 연락처 :
02-371-5501
▷ Sinbia Part Daily Story
-You can meet the daily stories of the Sinbiapart characters
-I can tell my story to my friends and communicate with them.

▷ The largest new via parts quiz show
-After the weekly main broadcast, participate in the largest new via parts quiz show and receive gifts!
-Even if there is no broadcast, please enjoy a new quiz partly quiz every week!

▷ New News
-Sinbia Part broadcast, performances, events, goods news, etc. You can meet all this news fastest!
-Don’t miss the event full of various benefits and gifts!

 ▷ New Via Parts
-When the friend of Sinbiapa delivers the news, we will deliver it as a real time alarm.
-Don’t miss out on Sinbia Part broadcasts and news!

■ Access Rights
[Optional access right]Storage: When sharing my daily life with my friends, I need permission to upload photos.
※ You can use the service even if you do not agree with the optional access right, but the function that requires the right may be limited.
[How to withdraw access right]▶ Android 6.0 or later: Settings> Apps> Select permission item> Authorization list> Select permission consent or revocation
▶ Under Android 6.0: Upgrade your operating system to revoke access or delete apps
※ The app may not provide the individual consent function, and the access right can be revoked by the above method.

 

Terms of Use: https://shinbishauntedhouse.com/terms.html

[Administrator contact]shinbi.app@cj.net
업데이트 내용
– 사용자 편의를 위한 버그 수정
새로운 기능 오픈!
– 우리친구들 메뉴가 오픈되었습니다. 자유로운 이야기를 공유해보세요!

Download APK

Tải APK (7.7 MB)

FAQ Download

신비아파트 공식앱 có an toàn không?

Game 신비아파트 공식앱 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 신비아파트 공식앱 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 신비아파트 공식앱Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 신비아파트 공식앱

Clash of Crime Mad San Andreas

Clash of Crime Mad San Andreas 1.3.3

Version 1.3.3

Developer CactusGamesCompany

Update 30-04-2020

Filesize 62.2 MB

OMG! Fortune Slots – Grand Casino Games

OMG! Fortune Slots - Grand Casino Games 53.12.1

Version 53.12.1

Developer LuckyFish Games – Free Slot Machines

Update 10-05-2020

Filesize 130.8 MB

Ultimate Ninja Fight : Kungfu Ninja Combat 2019

Ultimate Ninja Fight : Kungfu Ninja Combat 2019 1.2

Version 1.2

Developer Survival Games Production

Update 09-05-2020

Filesize 53.8 MB

Richman Fight

Richman Fight 1201701

Version 1201701

Developer FantasyCastle

Update 01-08-2020

Filesize 221.0 MB

7th Sea: A Pirate’s Pact

7th Sea: A Pirate's Pact 1.0.8

Version 1.0.8

Developer Choice of Games LLC

Update 07-07-2020

Filesize 5.1 MB