App Information of 메인탱커 성기사

App Name 메인탱커 성기사 v2.23
Genre Games, Role Playing
Size164.8 MB
Latest Version2.23
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-06-25
Rating
Installs5,000+

Description of 메인탱커 성기사

메인탱커 성기사

Game 메인탱커 성기사 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 메인탱커 성기사

신의 힘을 갖게 된 성기사의 진정한 신이 되기 위한 수행이 시작된다

■신이 되려는 자
신의 권능을 갖게 된 성기사는 신이 되기 위해 많은 수행 단계를 돌파해야 합니다.
악마의 탑을 정화하고 여신과 세계를 구하는 최후의 기사가 되어주세요!

■악마의 탑에서 펼쳐지는 보스 레이드!
수 많은 동료들과 함께하는 강력한 보스 레이드!
16명의 동료들을 데리고 탑을 오르며 그 시절 보스 레이드를 돌던 추억을 소환해보세요!

■추억과 향수를 불러 일으키는 게임
스탯을 올리고, 스킬을 조합하고, 마을을 돌아다니면서 퀘스트를 완료하면서
PC게임에서 느끼던 RPG의 재미를 모바일에서도 가볍게 즐겨보세요!

■성물을 통한 자유로운 스킬 조합 시스템!
5속성의 다양한 성물을 통해 자유롭게 나만의 스킬을 조합해보세요!
아군을 지키는 버프부터 적에게 거는 디버프, 강력한 딜링기, 탱커를 위한 방어 스킬까지!

■나만의 마을과 NPC 호감도 시스템!
향수를 불러일으키는 마을 속에서 작은 사회가 펼쳐집니다.
나를 기다리는 NPC들과의 대화 및 퀘스트를 통해 호감도를 올리고 보상을 얻어보세요!

■끊임없는 성장을 위한 많은 콘텐츠들!
끊임없이 캐릭터를 성장시킬 수 있는 풍부한 성장 콘텐츠!
스탯, 스킬, 초월 , 강화 , 성장 , 합성 , 진화 , 단계 돌파 , 비약 등등
—-
개발자 연락처 :
+821092213713
Beginning to become a true god of the Paladin, who has the power of God

■ To become a god
Paladins, who have the power of God, must go through many stages of performance in order to become God.
Purify the Devil’s Tower and become the last knight to save the goddess and the world!

■ Boss Raid unfolds at the Devil’s Tower!
Powerful boss raid with so many colleagues!
Bring your 16 colleagues to the tower and summon memories of the boss raid back then!

■ A game that evokes memories and nostalgia
Raise stats, combine skills, and go around town to complete quests
Enjoy the fun of RPG you felt in a PC game on your mobile!

■ Free skill combination system through the Holy!
Feel free to combine your skills through various attributes of the 5 attributes!
From buffs protecting allies to debuffs on enemies, powerful dealing machines, and defense skills for tankers!

■ My own village and NPC likability system!
A small society unfolds in the nostalgic town.
Increase your likelihood and earn rewards through conversations and quests with NPCs waiting for me!

■ Lots of content for constant growth!
Rich growth content that can constantly grow your character!
Stats, Skills, Transcendence, Enhancement, Growth, Synthesis, Evolution, Breakthrough, Elixir, etc.

Download APK

Tải APK (164.8 MB)

FAQ Download

메인탱커 성기사 có an toàn không?

Game 메인탱커 성기사 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 메인탱커 성기사 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 메인탱커 성기사 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 메인탱커 성기사

3D Loco Craft: Survival Pro Edition

3D Loco Craft: Survival Pro Edition 7.1.8

Version 7.1.8

Developer

Uploaded 2020-05-09

Filesize 22.8 MB

Myan Games – Shan Koe Mee Game

Myan Games - Shan Koe Mee Game 3.2

Version 3.2

Developer

Uploaded 2020-08-02

Filesize 82.9 MB

Mancala

Mancala 2.1.1.3

Version 2.1.1.3

Developer

Uploaded 2020-08-11

Filesize 7.9 MB

Tap to Color – Coloring Dolls Dolls LOL

Tap to Color - Coloring Dolls Dolls LOL 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-06-23

Filesize 14.3 MB

Machinal Instinct

Machinal Instinct 12

Version 12

Developer

Uploaded 2020-07-26

Filesize 112.7 MB

Kids Jungle Adventure : Free Running Games 2019

Kids Jungle Adventure : Free Running Games 2019 80

Version 80

Developer

Uploaded 2020-07-19

Filesize 65.3 MB

Tien Len Mien Nam – Game bai danh bai Online

Tien Len Mien Nam - Game bai danh bai Online 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-05-16

Filesize 14.2 MB

Sword and Magic:Eternal Love

Sword and Magic:Eternal Love 1.1.7

Version 1.1.7

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 236.5 MB

TerraGenesis – Space Settlers

TerraGenesis - Space Settlers 5.10

Version 5.10

Developer

Uploaded 2020-08-01

Filesize 151.9 MB