App Information of 닌자대전

App Name 닌자대전 v7.04.06
Genre Games, Role Playing
Size100.4 MB
Latest Version7.04.06
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-06-15
Rating
Installs100,000+

Description of 닌자대전

닌자대전

Game 닌자대전 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 닌자대전

주어진 시간안에 몰려오는 적들을 물리치세요!
다양한 인술, 환술, 체술을 익혀 더욱 강해지세요!
강력한 능력을 지닌 동료 닌자들과 함께 다양한 전략으로 싸우세요!
화려한 장비들이 가지고 있는 세트효과로 더욱더 강해지세요!

▶인술
화둔 – 불꽃오름, 붉은벼락, 화염풍, 주작 떨구기
수둔 – 개구장이 파도, 소용돌이, 서리감옥, 넘치는 독수
목둔 – 속박하는 줄기, 성난 뿌리, 현무의 진노
토둔 – 바위 주먹, 대지 나누기, 대지 대공사, 천수관음
▶체술
난타, 분신술, 팔문개방, 잠력격발
▶환술
암흑의 눈, 대장군의 영, 절망의 눈, 시간 무르기

– 의뢰 게시판
강력한 보스들을 사냥해 더 강력한 아이템을 얻으세요!

– 순수 대련
강력한 닌자가 되어 순위에 이름을 올려 내 닌자들을 뽐내보세요!
닌자대전의 최강자는 누구??

– 닌자 마을
플레이어들끼리 마을을 형성해 임무를 해결해보세요!
힘을 합치지 않으면 임무를 수행할 수 없을 겁니다!

– 공식 카페:
https://cafe.naver.com/ninjabattle

– 개인정보 처리방침 :
https://gameduo.net/privacy-policy

– 서비스 운영 정책 :
https://gameduo.net/terms-of-service

– 문의 이메일 :
ninja@gameduo.net

——

서울시 마포구 서교동 395-137 3층
사업자 번호 : 552-86-01407
—-
개발자 연락처 :
help@gameduo.net
—-
개발자 연락처 :
help@gameduo.net
Defeat the enemies coming within the given time!
Become stronger by mastering various ninjutsu, hwansul, and body skills!
Fight with different strategies with powerful ninjas!
Become stronger with the set effect of colorful equipment!

▶ Insul
Hwadun-Flame Rise, Red Thunderbolt, Flame Wind, Drop
Dungeon-Opening Wave, Whirlwind, Frost Prison, Overflowing Venom
Mokdun-stalks of bondage, raging roots, wrath of basalt
Todun-Rock Fist, Earth Break, Earthwork, Tenshu Kannon
▶ Sports
Nanta, alter ego, open door, and trigger
▶ Hwansul
Dark Eyes, High Warlord’s Spirit, Eyes of Despair, Timelessness

-Request board
Hunt powerful bosses to get more powerful items!

-Pure Dalian
Become a powerful ninja and put your name on the ranking to show off your ninja!
Who is the strongest in the Ninja War?

-Ninja village
Form a village among players to solve the mission!
If you do not join forces, you will not be able to fulfill your mission!

-Official cafe:
https://cafe.naver.com/ninjabattle

-Privacy Policy:
https://gameduo.net/privacy-policy

-Service operation policy:
https://gameduo.net/terms-of-service

-Inquiry email:
ninja@gameduo.net

——

3F, 395-137 Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul
Business number: 552-86-01407
—-
Developer contact:
help@gameduo.net

Download APK

Tải APK (100.4 MB)

FAQ Download

닌자대전 có an toàn không?

Game 닌자대전 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 닌자대전 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 닌자대전 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 닌자대전

Shooting squad: Free fire battleground

Shooting squad: Free fire battleground 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-04-08

Filesize 50.6 MB

Islomdan Savol va Javob

Islomdan Savol va Javob 9.6

Version 9.6

Developer

Uploaded 2020-06-07

Filesize 14.9 MB

T.R.E.V.O.R 7

T.R.E.V.O.R 7 1.03

Version 1.03

Developer

Uploaded 2020-07-20

Filesize 170.3 MB

Vegas Casino & Slots: Slottist

Vegas Casino & Slots: Slottist 34.8.0

Version 34.8.0

Developer

Uploaded 2020-08-02

Filesize 146.4 MB

Protect & Defense: Tower Zone

Protect & Defense: Tower Zone 1.3.7

Version 1.3.7

Developer

Uploaded 2020-05-22

Filesize 54.2 MB

Rabbit and maze

Rabbit and maze 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded 2021-03-24

Filesize 8.3 MB

Hero Adventure vs Zombie

Hero Adventure vs Zombie 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-06-24

Filesize 28.2 MB

Barnyard Animals

Barnyard Animals 2.3

Version 2.3

Developer

Uploaded 2020-07-16

Filesize 17.6 MB

Driving Academy 2: Car Games & Driving School 2020

Driving Academy 2: Car Games & Driving School 2020 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded 2020-07-20

Filesize 142.9 MB