Thông Tin 그랜드체이스

Full Name그랜드체이스
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Role Playing
Kích thước82.9 MB
Lượt cài đặt1,000,000+
Phiên bản1.34.3
Yêu cầuAndroid 4.1+
Cập nhật2020-09-21

그랜드체이스

Game 그랜드체이스 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 그랜드체이스

서늘한 가을 바람과 함께 등장한 그녀..!
세상을 얼어붙게 만드는 강력한 빙룡
‘SS티아’를 만나러 오세요 (9/29~)

지금 접속하면 SS 6각성 영웅 획득의 기회까지!
폭풍 성장 이벤트 3 진행중!
(~10/13 09:59)

■ 그랜드체이스 영웅님들의 커뮤니티
https://playgame.kakao.com/g_chase

■ 게임소개

1. 기다림의 끝, 차원을 넘어선 모험이 시작된다!
– 영웅님들과 희노애락을 함께 하였던
그랜드체이스 원작의 세계관을 잇는
더욱 매력적인 캐릭터들과 스토리

2. 액션 명작, 모바일로 태어나다!
– 손끝으로 펼쳐지는 다이나믹한 액션 쾌감
– 5가지 클래스의 영웅과 10여종의 파티스킬
강력하고 화려한 필살기를 사용하는 박진감 넘치는 플레이!
– PVP의 히든/밴픽 기능으로 짜릿한 승리

3. 우리 다시 함께 힘내보는거야!
– 길드의 따뜻한 보금자리 ‘아지트’
– 길드원들의 결속력을 높여주는 ‘길드보스’
– 30vs30, 최대 60인이 함께 참여하는 ‘길드전’
– 실시간으로 진행되는 2인 협동 ‘듀얼 레이드’

4. 애정 가득, 소유하고싶다!
– 그랜드체이스 대원들의 새로운 매력 ‘아바타’
– 나만의 개성을 뽐낼수 있는 ‘커스텀 상점’
– 모험하는 길, 영웅님 옆의 든든하고 사랑스러운 ‘펫’
—-
개발자 연락처 :
(13529) 경기도 성남시 분당구 판교역로 152번길, 알파돔타워 14층
+8216610950
mobile_help@kakaocorp.com
She appeared with the cool autumn breeze..!
The powerful bingryong that freezes the world
Come to meet’SS TIA’ (9/29~)

If you log in now, you will even get a chance to acquire SS 6 Awakening Heroes!
Storm Growth Event 3 in progress!
(~10/13 09:59)

■ Community of Grand Chase Heroes
https://playgame.kakao.com/g_chase

■ Game Introduction

1. The end of the wait, the adventure beyond dimensions begins!
-The heroes and joys and sorrows
Connecting the world view of the original Grand Chase
More attractive characters and stories

2. Action masterpiece, born mobile!
-Dynamic action pleasure at your fingertips
-5 classes of heroes and 10 types of party skills
Exciting play using powerful and colorful special moves!
-Exhilarating victory with PVP’s hidden/ban-pick function

3. Let’s do our best together again!
-‘Haze’, a warm home for guilds
-‘Guild Boss’ that enhances the unity of guild members
-30vs30,’Guild War’ in which up to 60 people participate
-Two-person cooperative’Dual Raid’ in real time

4. Full of affection, I want to own it!
-The new charm of Grand Chase crew,’Avatar’
-‘Custom shop’ where you can show off your own personality
-The road to adventure, a reliable and lovely’pet’ next to the hero
– 신규 SS 영웅 ‘티아’
– 신규 만월의 축제 아바타: 리르, 티아
– 신규 체이서: 그랑디엘
– 신규 호감도: 린

Download APK

Tải APK (82.9 MB)

FAQ Download

그랜드체이스 có an toàn không?

Game 그랜드체이스 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 그랜드체이스 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 그랜드체이스Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 그랜드체이스

Piggy Neighbor. Family Escape Obby House 3D

Piggy Neighbor. Family Escape Obby House 3D 1.9

Version 1.9

Developer tinyTeamDev

Update 26-07-2020

Filesize 46.2 MB

Car Defender

Car Defender 1.0.15

Version 1.0.15

Developer CoCo Magic Games

Update 28-08-2020

Filesize 35.4 MB

Mad Driver

Mad Driver 1.0

Version 1.0

Developer Mohannad Abdulmalik

Update 23-06-2020

Filesize 48.7 MB

Belira

Belira 1.3

Version 1.3

Developer Developer Receh

Update 13-08-2020

Filesize 3.2 MB

Hold’em or Fold’em – Poker Texas Holdem

Hold'em or Fold'em - Poker Texas Holdem 1.1.5

Version 1.1.5

Developer Forever9 Games

Update 27-06-2020

Filesize 109.2 MB

가디언 테일즈

가디언 테일즈 1.9.2

Version 1.9.2

Developer Kakao Games Corp.

Update 27-08-2020

Filesize 203.0 MB

프렌즈팝

프렌즈팝 50.5.4

Version 50.5.4

Developer Kakao Games Corp.

Update 19-08-2020

Filesize 78.8 MB

Guardian Tales

Guardian Tales 1.7.2

Version 1.7.2

Developer Kakao Games Corp.

Update 02-08-2020

Filesize 202.9 MB

Friends Gem Treasure Squad! : Match 3 Free Puzzle

Friends Gem Treasure Squad! : Match 3 Free Puzzle 1.27.0

Version 1.27.0

Developer Kakao Games Corp.

Update 10-07-2020

Filesize 96.2 MB